PASKAITA

Sveikatos priežiūros specialistė Gitana Šulcienė atėjo į pagalbą mokytojams įgyvendinant Sveikatos, lytiškumo ir ruošimo šeimai programą. Ji 5 – 7 klasių mokinius supažindino su brendimo metu kylančiomis problemomis ir jų sprendimo būdais.

IŠVYKA Į RENGINĮ #SWITCH!

Rugsėjo 19 d. 8, 10 klasių mokiniai pamokas iškeitė į didžiausią Baltijos šalyse moderniųjų technologijų ir verslumo renginį ,,SWITCH“, kuris vyko Kaune, Žalgirio arenoje. Šio renginio iniciatorius – Europos parlamento narys A. Guoga.

Mokiniai klausėsi sėkmės istorijų, galėjo susipažinti su informacinių technologijų naujovėmis, išbandyti įdomių atrakcijų.

Sužinoję apie ateities perspektyvas, mokiniai dar apsilankė Anatomijos muziejuje, Zoologijos sode. Diena buvo puiki, įspūdžių daug, net sunku pasakyti, kas  labiausiai patiko.

VISA LIETUVA ŠOKA

Prie lietuviškus tradicinius šokius populiarinančios akcijos ,,Visa Lietuva šoka“ rugsėjo 15 dieną prisijungė ir juodaitiškiai. Rateliais ir po du salėje sukosi  Juodaičių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pašokti linijinį šokį pakvietė muzikos mokytoja D. Aleksienė.

Iš pradžių nedrąsiai, bet vėliau vis tvirtesniu šokio žingsniu trepsėjo ir priešmokyklinukas, ir dešimtokas.

Šokti smagu!

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

sss

SVEIKINAME 9 men.

Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios?

1www.youtube.com/watch?v=ra2Guzuzp0I&feature=youtu.be

Vasara praėjo… Dar viena.

Vasara – kvepianti pievų malda…

(J. Degutytė)

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

Rugsėjis pakvietė į Juodaičių pagrindinę mokyklą per vasarą išsibarsčiusius mokinius ir jų tėvelius.

Šventė prasidėjo Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, kurioje Šv. Mišias aukojo kunigas Ž. Veselka, o giedojo Juodaičių pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos D. Aleksienės.

Grįžusius į mokyklą mokinius ir svečius pasitiko ,,Hario Poterio“ personažai: transfigūracijos mokytoja Minerva Makgonagal ir pats Haris Poteris.

Susirinkusius sveikino mokyklos direktorė N. Jociuvienė, Juodaičių seniūnė A. Bunikienė, Jurbarko savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas V. Ganusauskas ir kt.

Mokiniai rašė savo tikslus, svajones ant popierinių obuolių, juos dėjo į stiklainį, o pavasarį ,,pasitikrins“, ar išsipildė jų lūkesčiai. ,,Obuolių kompotą“ uždarė mokyklos direktorė ir perdavė mokyklos bibliotekininkei B. Pesienei saugoti.

Pirmokai tradiciškai gavo pirmokų pasus, o vyriausieji – dešimtokai – prie mokyklos iškėlė valstybinę vėliavą, kuri skelbia, kad 2017 – 2018 mokslo metai Juodaičių pagrindinėje mokykloje jau prasidėjo.

SVEIKINAME

GEDULO IR VILTIES DIENA ,,VILTIES ANGELAS“

Birželio 4 d. mokykloje vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas ,,Vilties angelas“.

Minėdami tremties pradžios dieną, kai 1941 m. birželis pražydo ledo gėlėmis, susirinkusieji pagerbė ištremtuosius tylos minute, žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Birželio ledas“.

Kartu su visa Lietuva vardan likimų bei istorijų išsaugojimo susivienijome ir mes. Prisiminę ištremtų, kalintų žmonių likimus, didžiuojamės, kad šiandien gyvename laisvoje Lietuvoje.

MOKSLO METAI BAIGĖSI!

Kai oras pritvinksta spalvų, garsų ir šilumos, varva sodrus lyg bijūnas birželis, mokiniai ir mokytojai renkasi į paskutinę mokslo metų šventę, kur apibendrinami nuveikti darbai.

Renginys prasidėjo klasės auklėtojų susitikimais su auklėtiniais, o bendroje šventės dalyje kiekviena klasė kalbėjo apie nuveiktus darbus: diskusijas, pokalbius, akcijas, šventes, keliones ir kt. (Su klasių veiklomis susipažinti galima ,,Foto galerijoje“).  Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais 2016-2017 mokslo metais. Patiems geriausiems, aktyviausiems mokiniams įteikė ženklelius ,,Mokyklos garbė – 2017“, padėkos raštus. Po apdovanojimų savo veiklos ataskaitas pateikė ir būrelių atstovai.

Dalis renginio buvo skirta atsisveikinimui su jaunaisiais abiturientais – dešimtokais. Gražūs draugų žodžiai, atminimo dovanėlės, paskutiniai klasės auklėtojo Z. Bunikio patarimai, direktorės nominacijos, 9 klasės mokinių parengti išbandymai atsisveikinant su pagrindine mokykla – viskas skirta jiems. Dešimtos klasės mokiniai perskaitė ,,Testamentą“, įteikė simbolinį raktą devintokams, padovanojo gėlę, kuri žydės mokyklos kieme, tarė padėkos žodžius ir atsisveikino.

Mokslo metai baigėsi, o šventė tęsėsi: dar laukė šokiai, vasaros filmo naktis.

Visai vasarai nutilo skambutis, bet rudenį vėl džiaugsmingai pakvies į mokyklą.

Spalvingų ir kupinų malonių nutikimų vasaros atostogų!