Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų sąrašas 2018 m.

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos El. paštas
1 Nijolė Jociuvienė Direktorė nijole.jociuviene@gmail.com
2 Rimantas Šliužas Pavaduotojas ūkio reikalams

Sargas

rimsliuzas@gmail.com
3 Danutė Aleksienė Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

danutealeksiene@gmail.com
4 Raimonda Andrikienė Mokytoja raimondandrikiene@gmail.com
5 Loreta Atkačiūnienė Mokytoja latkaciuniene@gmail.com
6 Jurgita Grubinskienė Mokytoja  jurgita.balcaityte@gmail.com
7 Ona Bajorinienė Mokytoja onuteb@gmail.com
8 Vilma Bersėnienė Mokytoja

Inžinierė kompiuterininkė

moksvetainei@gmail.com
9 Zigmantas Bunikis Mokytojas zbunikis@yahoo.com
10 Mireta Gudavičienė Mokytoja mireta123@gmail.com
11 Stepanija Ladukienė Logopedė stefalad@gmail.com
12 Daiva Milkintienė Mokytoja DaivaMilkintiene@one.lt
13 Antanas Milkintas Mokytojas AntanasMilkintas@one.lt
14 Daiva Piragienė Mokytoja pyragai@yahoo.com
15 Rolanas Rulevičius Mokytojas rolanasr@gmail.com
16 Jūratė Saltonienė Mokytoja jurasalt@gmail.com
17 Egidijus Vyšniauskas Mokytojas vysnegida@gmail.com
18 Skaidrutė Žuvelaitienė Mokytoja zuvelaitiene@gmail.com
19 Daiva Mačiūnienė Vyr. buhalterė maciunas6970@gmail.com
20 Birutė Pesienė Bibliotekininkė, raštinės vedėja birox.p@gmail.com
21 Vidmantas Andrikis Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas vid.andrikis@gmail.com
22 Lionė Naujokaitienė Budėtoja, valytoja lioneskir@gmail.com
23 Aušra Skridlienė Valytoja ausra.skridliene@gmail.com
24 Birutė Šliužienė Kiemsargė birutesliu@gmail.com
25 Rimanta Vyturienė Sargė

 

Comments are closed.