Standartizuotų testų rezultatai 2016 m.

Mokinių paskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius ir vietovės, kurioje yra mokykla, urbanizacijos lygį

4 kl.

6 kl.

8 kl.

_Jurbarko r.   Juodaičių  4 kl._mokyklos_profilis

_Jurbarko r. Juodaičių_6 kl._mokyklos_profilis

_Jurbarko r. Juodaičių_8 kl._mokyklos_profilis

_Jurbarko r. Juodaičių 2 kl._mokyklos_profilis

Comments are closed.