Finansinės ataskaitos

2018 m.

I ketvirtis

2018 m. I ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos 2018 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

II ketvirtis

2018 m. II ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos 2018 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

2018 m. III ketv. aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

IV ketvirtis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m.

I ketvirtis

Finansavimo sumos 2017 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

I ketv. aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Finansavimo sumos 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

II ketv. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

Finansavimo sumos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.

III ketv. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.

IV ketvirtis

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m.

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d.

I ketv. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.

Finansavimo  sumos  2016 m. kovo 31 d.

II ketvirtis

Finansavimo sumos 2016 m. birželio 30 d.

Finansines būklės ataskaita 2016 m. birželio 30 d.

II ketv. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

Finansavimo sumos 2016 m. rugsejo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. rugsejo 30 d.

III ketv. aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d.

IV ketvirtis

Finansinės ataskaitos už 2016 m.

2015 m.

I ketvirtis

I ketv. aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. kovo 31 d.
Finansavimo sumos 2015 m. kovo 31 d.

II ketvirtis

II ketv. aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos 2015 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. birželio 30 d. pagal kursą
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

III ketv. aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos 2015 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

IV ketvirtis

Metinės ataskaitos VSAFAS 2015 m.

2014 m.

I ketvirtis

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirtis

II ketv. aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos 2014 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

III ketv. aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos 2014 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Ataskaitos VSAFAS 2014 m.

2013 m.

I ketvirtis

Finansavimo sumos 2013 m. kovo 31 d.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. kovo 31 d.
III ketv. aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. kovo 31 d.

II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita2013 m. birželio 30 d.
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos 2013 m. birželio 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

III ketv. aiškinamasis raštas.
Finansavimo sumos 2013 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d.
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis
Ataskaitos VSAFAS 2013 m.

 2012 m.

I ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. birželio 30 d.
Finansavimo sumos 2012 m. birželio 30 d.
II ketv. aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. birželio 30 d.

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d.
Finansavimo sumos 2012 m. rugsėjo 30 d.
III ketv. aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d.

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.
Aiškinamasis raštas
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012 m.
Pinigų srautų ataskaita 2012 m.

2011 m.

Finansinės būklės ataskaita 2011
Veiklos rezultatų ataskaita 2011
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2011
Finansavimo sumos 2011
Pinigų srautų ataskaita 2011
Metinis aiškinamasis raštas

Comments are closed.