Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-03-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita 2018-03-31

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2018-03-31

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita 2018-03-31

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita 2018-03-31

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-06-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita 2018-06-30

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2018-06-30

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita 2018-06-30

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita 2018-06-30

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-09-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita 2018-09-30

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2018-09-30

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita 2018 09 30

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita 2018-09-30

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-12-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita 2018-12-31

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2018-12-31

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita 2018-12-31

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita 2018-12-31

2017 m.

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017-03-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017-06-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

2016 m.

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinių krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016-06-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016-06-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų lėšų vykdymo ataskaita

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaita

Mokėtinų gautinų sumų

Mokinio krepšelio vykdymo ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

2015 m.

IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015-12-31

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita

Lėšų darbo užmokesčiui didinti vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Specialiųjų lėšų vykdymo ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015-09-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Lėšų Darbo užmokesčiui didinti ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Papildomų paslaugų lėšų vykdymo ataskaita

Specialiųjų lėšų vykdymo ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015-06-30

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Papildomų paslaugų vykdymo ataskaita

Specialiųjų lėšų vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015-03-31

Biudžeto lėšų vykdymo ataskaita

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita

Mokinio krepšelio lėšų vykdymo ataskaita

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Papildomų paslaugų lėšų vykdymo ataskaita

Specialiųjų programų lėšų vykdymo ataskaita

Viešųjų darbų lėšų vykdymo ataskaita

Comments are closed.