Metodinė taryba

 Metodinė taryba

Metodinė taryba:

Danutė Aleksienė – metodinės tarybos pirmininkė;

Antanas Milkintas

Loreta Atkačiūnienė

Daiva Milkintienė

Daiva Piragienė

Mireta Gudavičienė

Nijolė Jociuvienė

Comments are closed.