Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:

Loreta Atkačiūnienė – mokyklos tarybos pirmininkė;

Zigmantas Bunikis – mokytojas;

Daiva Piragienė – mokytoja;

Danguolė Banienė – tėvų atstovė;

Irma Kulikauskienė – tėvų atstovė;

Odeta Puidokienė – tėvų atstovė;

Vilius Banys – X klasės mokinys;

Silvija Paltanavičiūtė – VIII klasės mokinė;

Julija Jaseliūnaitė – VII klasės mokinė.

Comments are closed.