Darbuotojų sąrašas

Juodaičių pagrindinės mokyklos darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
1 Nijolė Jociuvienė Direktorė (8-447) 44 135 nijole.jociuviene@gmail.com
2 Svietlana Mickuvienė Pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė s.mickuviene@yahoo.com
3 Rimantas Šliužas Pavaduotojas ūkio reikalams, sargas rimsliuzas@gmail.com
4 Danutė Aleksienė Mokytoja danutealeksiene@gmail.com
5 Raimonda Andrikienė Mokytoja raimondandrikiene@gmail.com
6 Violeta Andrikaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė andrikaitiene@gmail.com
7 Loreta Atkačiūnienė Mokytoja latkaciuniene@gmail.com
8 Jurgita Grubinskienė Mokytoja jurgita.balcaityte@gmail.com
9 Ona Bajorinienė Mokytoja onuteb@gmail.com
10 Andrius Bautronis Mokytojas baubas01@gmail.com
11 Vilma Bersėnienė Mokytoja, inžinierė kompiuterininkė vilma.b@freemail.lt
12 Kristina Budrikienė Mokytoja kristabudrikiene@gmail.com
13 Zigmantas Bunikis Mokytojas zbunikis@gmail.com
14 Mireta Gudavičienė Mokytoja mireta123@gmail.com
15 Vytautas Giedraitis Mokytojas vytasgiedraitis@gmail.com
16 Daiva Milkintienė Mokytoja DaivaMilkintiene@one.lt
17 Antanas Milkintas Mokytojas AntanasMilkintas@one.lt
18 Laimutė Neverdauskienė Mokytoja laumarda@gmail.com
19 Daiva Piragienė Mokytoja pyragai@yahoo.com
20 Albina Masaitienė Mokytoja a.masaitiene@taka.lt
21 Skaidrutė Žuvelaitienė Mokytoja zuvelaitiene@gmail.com
22 Daiva Mačiūnienė Vyr. buhalterė maciunas7069@gmail.com
23 Birutė Pesienė Bibliotekininkė, raštinės vedėja birox.p@gmail.com
24 Vidmantas Andrikis Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas
25 Rimanta
Vyturienė
Sargė
26 Lionė Naujokaitienė Budėtoja, valytoja
27 Aušra Skridlienė Valytoja
28 Birutė Šliužienė Kiemsargė

Comments are closed.