Darbuotojų sąrašas

Juodaičių pagrindinės mokyklos darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
1 Nijolė Jociuvienė Direktorė 861612084 nijole.jociuviene@gmail.com
2 Danutė Aleksienė Pavaduotoja ugdymui, mokytoja danutealeksiene@gmail.com
3 Rimantas Šliužas Pavaduotojas ūkio reikalams, sargas rimsliuzas@gmail.com
4 Raimonda Andrikienė Mokytoja raimondandrikiene@gmail.com
5 Sandra Paulauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
6 Loreta Atkačiūnienė Mokytoja latkaciuniene@gmail.com
7 Jurgita Grubinskienė Mokytoja jurgita.balcaityte@gmail.com
8 Ona Bajorinienė Mokytoja onuteb@gmail.com
9 Andrius Bautronis Mokytojas baubas01@gmail.com
10 Vilma Bersėnienė Mokytoja, inžinierė kompiuterininkė vilma.b@freemail.lt
11 Kristina Budrikienė Mokytoja kristabudrikiene@gmail.com
12 Zigmantas Bunikis Mokytojas zbunikis@gmail.com
13 Mireta Gudavičienė Mokytoja mireta123@gmail.com
14 Vytautas Giedraitis Mokytojas vytasgiedraitis@gmail.com
15 Daiva Milkintienė Mokytoja DaivaMilkintiene@one.lt
16 Antanas Milkintas Mokytojas AntanasMilkintas@one.lt
17 Laimutė Neverdauskienė Mokytoja laumarda@gmail.com
18 Daiva Piragienė Mokytoja pyragai@yahoo.com
19 Albina Masaitienė Mokytoja a.masaitiene@taka.lt
20 Skaidrutė Žuvelaitienė Mokytoja zuvelaitiene@gmail.com
21 Stepanija Ladukienė Logopedė
22 Daiva Mačiūnienė Vyr. buhalterė maciunas7069@gmail.com
23 Birutė Pesienė Bibliotekininkė, raštinės vedėja birox.p@gmail.com
24 Vidmantas Andrikis Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas
25 Lionė Naujokaitienė Budėtoja, valytoja
26 Aušra Skridlienė Valytoja
27 Birutė Šliužienė Kiemsargė
28 Rimanta Vyturienė Sargė

Comments are closed.