MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

5-9 klasių mokiniai susirinko į mokslo metų užbaigimo šventę.

Renginyje buvo kalbama, kaip Juodaičių pagrindinės mokyklos mokiniai gyveno 2018–2019 m. m. Klasės pristatė per mokslo metus vykusius renginius, keliones, būrelių veiklą.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė apibendrino kiekvienos klasės pasiekimus, geriausiai besimokantiems įteikė ženklelius „Mokyklos gerbė 2019 m.“, aktyviausiems mokiniams įteikė padėkos raštus, o visiems – tušinukus su mokyklos logotipu.

Aptarus ugdymo pasiekimus, mokiniai, mokytojai, aptarnaujantis personalas skubėjo ieškoti lobių, kurie buvo paslėpti mokykloje. Suradę lobį, mokiniai bendravo su klasės draugais ir auklėtojais, kalbėjosi, dalijosi savo sėkmėmis ir nusivylimais, patirtais per visus mokslo metus.

Vyko diskoteka, o jai pasibaigus, mokyklos ir Juodaičių kaimo bendruomenė rinkosi kieme prie laužo, kur lietuvių kalbos mokytoja D. Piragienė priminė Joninių papročius ir tradicijas. Juodaitiškis muzikantas Tomas Budrikas virkdė armoniką, o susirinkusieji suko ratelį, žaidė žaidimus, pynė Joninių vainikus.

Prie Lietuvos vardo tūkstantmečio ąžuoliuko mokinių tarybos nariai užkasė kapsulę su mokyklos šimtmečio linkėjimais.

Sutemus ant laužo spragsėjo kepamos dešrelės, šurmuliavo mokiniai, išsiskirstantys vasaros atostogoms.

Comments are closed.