PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

Paskutinę PUG ir I-IV klasių mokslo metų dieną pradinukai atėjo ne vieni – atsivedė ir savo tėvelius.

Ši diena ypač svarbi ketvirtokams ir priešmokyklinukams.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pasveikino visus mokinius ir jų tėvelius. Ketvirtokams įteikė pradinio išsilavinimo, o mažiesiems – priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimus.

Ir ketvirtokai, ir PUG ugdytiniai paruošė gražius pasirodymus: padainavo, padeklamavo, pašoko.

Tėveliai irgi nebuvo tik žiūrovai. Jie gavo kolektyvinę užduotį – nupiešti mokytojos portretą.

Šventėje dalyvavusi Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos direktorė V. Greičiūtė, kad vaikai yra aktyvūs: ir šoka, ir dainuoja.

Nebuvo pamiršti ir kitų klasių mokiniai.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pradinukams už įvairius pasiekimus įteikė padėkos raštus, ženkliukus „Mokyklos garbė“. Padėkojo ir jų mokytojoms D. Aleksienei, R. Andrikienei ir M. Gudavičienei už nuoširdžią veiklą 2018–2019 m. m.

Už gražų bendradarbiavimą su mokykla padėkos raštais atsidėkota ketvirtokų tėvams.

Pasibaigus šventei, mokiniai, tėveliai ir mokytojos ieškojo mokykloje paslėptų lobių.

Pradinukai su mokykla dar neatsisveikina. Jie su draugais dar bendraus lankydami stovyklą „Pažįstu savo kraštą ir žmones“.

Comments are closed.