DĖL MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-79 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Juodaičių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, pritarta Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo jungimo būdu, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, sąlygų aprašui. Su šiuo sprendimu ir reorganizavimo aprašu galite susipažinti čia.

Comments are closed.