MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Mokykloje vyko mokinių tėvų susirinkimas. Mokytoja D. Aleksienė ir mokyklos tarybos pirmininkas T. Marcinkus kalbėjo apie aktualijas „Valstybė, šeima, vaikas“. Mokyklos direktorė pristatė mokyklos ataskaitą už 2017–2018 m. m., aptarė I-ojo pusmečio rezultatus. Po to vyko individualūs mokinio pažangos aptarimai, kuriuose dalyvavo tėvai, mokinys, klasės auklėtojas, mokytojai.

Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

1111

Comments are closed.