ATVIROS PAMOKOS

Metodinės tarybos iniciatyva – mokykloje vestos atviros pamokos, kurios skatina dalintis patirtimi ir tobulėti. Mokytojai D. Piragienė, D. Milkintienė, L. Atkačiūnienė, O. Bajorinienė, M. Gudavičienė, R. Andrikienė geba kurti palankų mikroklimatą mokymuisi, be vadovėlio naudoja ir kitas priemones, moko mokinius praktiškai pritaikyti įgytas žinias. Dėkojame mokytojams už dalijimąsi patirtimi.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.

      J. V. Gėtė

Comments are closed.