Sveikiname technologijų olimpiados nugalėtojas Deimantę Kulikauskaitę, Livetą Giedraitytę.

1

SKAITYMO AKCIJA

Gegužės 7-ąją, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, mūsų mokykla, užsikrėtusi skaitymo virusu nuo visuomeninio renginio „Lietuva skaito“, surengė gražią skaitymo kartu akciją.

Lietuvių kalbos mokytoja D. Piragienė papasakojo apie spaudos, lietuviško žodžio draudimo laikotarpį, kalbėjo apie kalbos ir knygos svarbą.

Ir maži, ir dideli mokyklos poilsio aikštelėje šią dieną šventė nepaprastai – su knyga rankose.

EDUKACINIS KONKURSAS „OLIMPIS 2018“

Mūsų mokyklos mokinės dalyvavo edukaciniame konkurse „Olimpis 2018“. Sveikiname.

Viltė Piragytė – apdovanota medaliu, lietuvių kalbos I laipsnio diplomu, istorijos III laipsnio diplomu, matematikos padėka.

Julija Jaseliūnaitė – lietuvių kalbos II laipsnio diplomu.

Meda Valinčiūtė – anglų kalbos I laipsnio diplomu.

Saulenė Piragytė – lietuvių kalbos I laipsnio medaliu.

Dėkojame už dalyvavimą.

IMG_2252

PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SUTEIKIMAS

Vaikų sveikatos priežiūros specialistė V-X kl. mokiniams pravedė pirmosios pagalbos suteikimo pamokas. Mokiniai išklausė teorines žinias, po to atliko praktines užduotis. Vaikai žinių nepalieka mokykloje, jas išsineša namo, į kiemą, į būrelį. Jie padeda savo bendruomenei. Pirmosios pagalbos atmintinę dera žinoti kiekvienam. Juk laiku ir tinkamai suteikus pirmąją pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę.

Sveikiname

AKCIJA „100 PAUKŠČIŲ ŽINIA LIETUVAI“

Clipboard02

Žemės dienos mėnesiui ir Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti mūsų mokyklos bendruomenė prisijungė prie Dubysos regioninio parko direkcijos organizuotos akcijos „100 paukščių žinia Lietuvai“.

Mokiniai karpė, lankstė iš popieriaus 100 paukščių, o ant jų sparnų palinkėjimus Lietuvai rašė visi: ir mokiniai, ir mokytojai, ir kiti mokyklos darbuotojai. Išsirinkę krūmą prie savo mokyklos, papuošė jį paukšteliais tikėdami, kad grįžę į Lietuvą paukščiai parneš džiugią žinią apie pavasarį, atgimimą, širdis pripildys džiaugsmo ir dėkingumo. Taip ir buvo. O už tai, kad radome savo širdyse meilės, pagarbos ir sėkmės palinkėjimo žodžių Tėvynei, gavome Dubysos regioninio parko direkcijos padėką.

sveikiname 2018-05

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA

Sveikiname informacinių technologijų olimpiados nugalėtojus Viltę Piragytę, Kajų Mickų, Laisvutį Kulikauską, Arną Luką Venį, Silviją Paltanavičiūtę, Luką Skridlą, Šarūną Ambrutį, Darių Šikšnį.

DSC05233

JURGINIŲ ŠVENTĖ MOTIŠKIUOSE

Balandžio 23 d. 1–4 kl. mokinukai vyko pasveikinti atbundančios gamtos ir dalyvauti tradicinėje Jurginių šventėje. Ji vyko Margaritos ir Petro Baršauskų sodyboje Motiškių kaime. Į ją sugužėjo nemažas būrelis piemenėlių iš aplinkinių mokyklų.

Gaspadoriai pasveikino susirinkusius šventės dalyvius ir papasakojo apie Jurginių prasmę, priminė svarbiausius ganiavos papročius, prietarus: pirmiausia susirinkusius pakvietė paieškoti gegutės ir paklausyti, kuriame medyje ji kukuoja. Jei lapuočiame – tai bus geri metai, jei spygliuočiame – prastesni. Piemenėliams priminė, kad pirmą kartą išgenant galvijus iš tvarto, tarpduryje reikia padėti du margučius, kad gyvulėliai būtų riebūs ir spyną, kad vilko nasrus užrakinti. Dainuodami kartu su gaspadoriais ėjome aplankyti laukus, paklausyti ką žemė šneka. Gaspadorius atsiklaupęs ant žemės klausė, kokį derlių ji žada. Ir girdėjo „geležiniais ratais važinėjantis“, o tai reiškia gerą derlių, sočius metus. Po žemelės lankymo Gaspadinė atnešė šventam Jurgiui keptą kepalėlį ruginės duonos, su įkeptais kiaušiniais. Buvo sėjamos rūtos prie klėties.

Susirinkę piemenukai vieni kitus palinksmino dainelėm, paukščių pamėgdžiojimais, rateliais ir žaidimais.

Po linksmybių gaspadorius padėkojo dalyviams, apdovanojo prisiminimo dovanėlėmis ir pakvietė pasivaišinti tradicine Jurginių kiaušiniene. Šeimininkė vos spėjo kepti. Prisišokus ir pajudėjus gryname ore, jau ne vieno piemenėlio pilvelis ėmė maršą groti.

Grįždami aplankėme kompozitoriaus S. Šimkaus tėviškę.

Kelionė buvo turininga ir pilna įspūdžių.

Sodybos šeimininkams dėkojome už svetingumą ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą.

ISTORIJOS OLIMPIADA

Sveikiname istorijos olimpiados nugalėtojus Laisvutį Kulikauską, Saulenę Piragytę, Alaną Atkačiūną, Viltę Piragytę, Kajų Mickų, Silviją Paltanavičiūtę.

DSC05215