PRAŠYMAS

GERBIAMIEJI,

Juodaičių pagrindinė mokykla švenčia 100 metų jubiliejų. Prašytume šventės organizavimui skirti finansinę paramą. Parama bus panaudota proginiam laikraščiui išleisti, bažnyčios papuošimui ir kitiems organizaciniams darbams. Mokyklos sąskaita LT804010044300090131. Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu +37061153344.

Tebūna jubiliejinė šventė visų mūsų bendras džiaugsmas.

Mokyklos bendruomenės vardu

Direktorė Nijolė Jociuvienė

LIETUVA, BRANGI TĖVYNE

Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Juodaičių pagrindinė mokykla paminėjo renginiu „Lietuva, brangi Tėvyne“.

Šventė pradėta Tautiška giesme. Apie Vasario 16-osios istorinę reikšmę kalbėjo mokytojas Z. Bunikis.

Gražiausius sveikinimo žodžius, daineles Lietuvai dovanojo PUG ugdytiniai ir pradinukai, kuriems padėjo pasiruošti mokytojos D. Aleksienė, R. Andrikienė ir M. Gudavičienė.

Maironiečių būrelio nariai skaitė eilėraščius apie Lietuvą, Tėvynę. Rajoninio meninio skaitymo  konkurso dalyvės Saulenė (II vieta rajone) ir Viltė (paskatinamoji vieta) Piragytės paskaitė savo konkursinius tekstus.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pasveikino visus su švente ir  įteikė mokiniams apdovanojimus už pirmojo pusmečio pasiekimus.

Renginį tęsė mokinių karaokė atliekamos dainos, vyko šventinė diskoteka.

DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE

Juodaičių pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavę mobilios grupės užsiėmimuose, buvo pakviesti į renginį „Mobili jaunimo laisvalaikio programa baigiamoji konferencija ir foto darbų paroda“.

Renginyje dalyvavę fotografai A. Kvisnytė, A. Bakas, M. Stankaitis papasakojo, kaip į jų gyvenimą atėjo fotografija, įvertino parodoje eksponuotas nuotraukas. Smagu, kad tarp 30 gražiausių nuotraukų buvo dvi, kurias padarė Juodaičių mokiniai ir kurias fotografai įvertino labai gerai – jos pateko į geriausiųjų penketuką.

Konferenciją paįvairino protmūšis, kuriame juodaitiškiai mokiniai parodė geras žinias.

Renginio dalyvius sveikino Jurbarko švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Jablonskienė. Jurbarko švietimo centro direktorė A. Baliukynaitė apdovanojo padėka už dalyvavimą projekte.

Kadangi konferencija vyko Jurbarko viešojoje bibliotekoje, o kai kurie mokiniai joje lankėsi pirmąkart, tai mums, juodaitiškiams, bibliotekos darbuotoja surengė ekskursiją. Mokiniai pamatė, kad šiuolaikinė biblioteka ne tik knygos…

Dalyvaudami mobilios grupės užsiėmimuose, mokiniai įgijo naujų kompetencijų. Dėkojame projekto rengėjams ir veiklų vykdytojams.

Clipboard01

OLIMPIS 2018

Olimpis  2018 – konkursas, kurio pagrindinis tikslas sudominti mokinius  mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Rudens sesijoje dalyvavo 15 mokinių. Geriausių rezultatų pasiekė S. Piragytė, V. Piragytė, J. Jaseliūnaitė, R. Andrijonas, I. Pečiulis – lietuvių kalba.  J. Paulauskas,  G. Urbonavičiūtė, M. Endriukaitytė  – gamtos mokslai.  S. Skridlaitė, R. Andrijonas, I. Pečiulis – matematika. A. Atkačiūnas – anglų kalba.

Džiaugiamės mūsų mokinių pasiekimais. Mokiniai laimėjo 2 medalius, 25 diplomus, 19 padėkų.

Linkime sėkmės 2019 m. pavasario sesijoje.

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Mokykloje vyko mokinių tėvų susirinkimas. Mokytoja D. Aleksienė ir mokyklos tarybos pirmininkas T. Marcinkus kalbėjo apie aktualijas „Valstybė, šeima, vaikas“. Mokyklos direktorė pristatė mokyklos ataskaitą už 2017–2018 m. m., aptarė I-ojo pusmečio rezultatus. Po to vyko individualūs mokinio pažangos aptarimai, kuriuose dalyvavo tėvai, mokinys, klasės auklėtojas, mokytojai.

Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą renginyje.

1111

RENGINYS „MOKYKLŲ SUSITIKIMAI. PAMOKA KITAIP“

Juodaičių pagrindinės mokyklos mokytojų komanda dalyvavo susitikime su Eržvilko gimnazijos mokytojais LL3 renginyje „Mokyklų susitikimai. Pamoka kitaip“. Dėkojame eržvilkiečiams už šiltą priėmimą, už dalijimąsi patirtimi. Susitikimas buvo naudingas, skatinantis domėtis naujovėmis.

51366908_2063761940380788_3807572203931697152_n

b

O KAS, JEI NE MES

Baigiantis I-ajam pusmečiui mokykloje vyko sportinis renginys „O kas, jei ne mes“. Komandas sudarė ir pradinukai, ir vyresnieji, ir mokytojai. Kūno kultūros mokytoja L. Atkačiūnienė komandas pakvietė dalyvauti įdomiose estafetėse.

Nebuvo nei laimėjusiųjų, nei pralaimėjusiųjų. Buvo tik linksma ir… sveika.

Clipboard02

ATVIROS PAMOKOS

Metodinės tarybos iniciatyva – mokykloje vestos atviros pamokos, kurios skatina dalintis patirtimi ir tobulėti. Mokytojai D. Piragienė, D. Milkintienė, L. Atkačiūnienė, O. Bajorinienė, M. Gudavičienė, R. Andrikienė geba kurti palankų mikroklimatą mokymuisi, be vadovėlio naudoja ir kitas priemones, moko mokinius praktiškai pritaikyti įgytas žinias. Dėkojame mokytojams už dalijimąsi patirtimi.

Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.

      J. V. Gėtė