222

DĖL MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-79 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Juodaičių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, pritarta Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos reorganizavimo jungimo būdu, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, sąlygų aprašui. Su šiuo sprendimu ir reorganizavimo aprašu galite susipažinti čia.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

5-9 klasių mokiniai susirinko į mokslo metų užbaigimo šventę.

Renginyje buvo kalbama, kaip Juodaičių pagrindinės mokyklos mokiniai gyveno 2018–2019 m. m. Klasės pristatė per mokslo metus vykusius renginius, keliones, būrelių veiklą.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė apibendrino kiekvienos klasės pasiekimus, geriausiai besimokantiems įteikė ženklelius „Mokyklos gerbė 2019 m.“, aktyviausiems mokiniams įteikė padėkos raštus, o visiems – tušinukus su mokyklos logotipu.

Aptarus ugdymo pasiekimus, mokiniai, mokytojai, aptarnaujantis personalas skubėjo ieškoti lobių, kurie buvo paslėpti mokykloje. Suradę lobį, mokiniai bendravo su klasės draugais ir auklėtojais, kalbėjosi, dalijosi savo sėkmėmis ir nusivylimais, patirtais per visus mokslo metus.

Vyko diskoteka, o jai pasibaigus, mokyklos ir Juodaičių kaimo bendruomenė rinkosi kieme prie laužo, kur lietuvių kalbos mokytoja D. Piragienė priminė Joninių papročius ir tradicijas. Juodaitiškis muzikantas Tomas Budrikas virkdė armoniką, o susirinkusieji suko ratelį, žaidė žaidimus, pynė Joninių vainikus.

Prie Lietuvos vardo tūkstantmečio ąžuoliuko mokinių tarybos nariai užkasė kapsulę su mokyklos šimtmečio linkėjimais.

Sutemus ant laužo spragsėjo kepamos dešrelės, šurmuliavo mokiniai, išsiskirstantys vasaros atostogoms.

IT olimpiada

VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA „PAŽĮSTU SAVO KRAŠTĄ IR ŽMONES“

Vasarai jau prasidėjus, birželio 10-17 dienomis, Juodaičių pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas savivaldybės vaikų socializacijos projektas – 6 dienų vaikų vasaros stovykla mokyklos pradinių klasių mokiniams  „Pažįstu savo kraštą ir žmones”. Skaityti toliau

MOBILIOJE LABORATORIJOJE

7-9 klasių mokiniai lydimi fizikos mokytojos O. Bajorinienės ir matematikos mokytojo A. Milkinto vyko į Smalininkus apsilankyti mobilioje laboratorijoje.

Mokinius nustebino vilkiko puspriekabėje įrengta klasė. Čia galima daryti fizikos, chemijos, biologijos ir kitų gamtos mokslų vaizdų ir duomenų analizės tyrimus, taip pat daug sužinojome apie mokslinius prietaisus, kuriuos naudojame ir kasdieniniame gyvenime.

Mobilios laboratorijos koordinatorius Stepas T. pristatė filmą „Gyvybės paieška visatoje“, kurį žiūrėjome mobiliame planetariume.

Saulenė , 9 klasė

STOVYKLA „PAŽĮSTU SAVO KRAŠTĄ IR ŽMONES“

Pradinukai vasaros atostogas pradėjo dalyvaudami stovyklos „Pažįstu savo kraštą ir žmones“ veikloje.

Pirmą dieną mokiniai pasiskirstė į 3 grupes, sugalvojo jiems pavadinimus, šūkius ir taisykles. Grupės vadinosi „Stovyklautojai“, „Pomidoriukai“ ir „Vasaros gėlės“.

Pradinukai pynė draugystės apyrankę ir dovanojo ją draugui. Ant asfalto prie mokyklos piešė Draugystės pievą.

Dalyvaudami stovyklos veikloje, vaikai tobulina bendravimo įgūdžius, mokosi draugiškumo.

Su stovyklautojais dirba R. Andrikienė, L. Atkačiūnienė, M. Gudavičienė.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

Paskutinę PUG ir I-IV klasių mokslo metų dieną pradinukai atėjo ne vieni – atsivedė ir savo tėvelius.

Ši diena ypač svarbi ketvirtokams ir priešmokyklinukams.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pasveikino visus mokinius ir jų tėvelius. Ketvirtokams įteikė pradinio išsilavinimo, o mažiesiems – priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimus.

Ir ketvirtokai, ir PUG ugdytiniai paruošė gražius pasirodymus: padainavo, padeklamavo, pašoko.

Tėveliai irgi nebuvo tik žiūrovai. Jie gavo kolektyvinę užduotį – nupiešti mokytojos portretą.

Šventėje dalyvavusi Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos direktorė V. Greičiūtė, kad vaikai yra aktyvūs: ir šoka, ir dainuoja.

Nebuvo pamiršti ir kitų klasių mokiniai.

Mokyklos direktorė N. Jociuvienė pradinukams už įvairius pasiekimus įteikė padėkos raštus, ženkliukus „Mokyklos garbė“. Padėkojo ir jų mokytojoms D. Aleksienei, R. Andrikienei ir M. Gudavičienei už nuoširdžią veiklą 2018–2019 m. m.

Už gražų bendradarbiavimą su mokykla padėkos raštais atsidėkota ketvirtokų tėvams.

Pasibaigus šventei, mokiniai, tėveliai ir mokytojos ieškojo mokykloje paslėptų lobių.

Pradinukai su mokykla dar neatsisveikina. Jie su draugais dar bendraus lankydami stovyklą „Pažįstu savo kraštą ir žmones“.

JUODAIČIŲ MOKYKLAI – 100

Gegužės 25-ąją į Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią rinkosi žmonės. Nuo čia prasidėjo Juodaičių mokyklos šimtmečio šventė. Pasimeldus už gyvus ir mirusius Juodaičių mokytojus ir mokinius, aplankius jų kapus kapinėse, svečiai rinkosi į Juodaičių kultūros namus, kur buvo tęsiama šventė. Skaityti toliau

PADĖKA remejams 100

111