MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ

X klasės mokiniams mokslo metų užbaigimo proga vestos mini pamokos, jas vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė  S. Paulauskienė, Juodaičių seniūnijos seniūnė A. Bunikienė, anglų kalbos mokytoja A. Masaitienė, geografijos mokytojas Z. Bunikis, istorijos mokytojas A. Bautronis.

123

Akcija „RAKTAI iš paliktų namų“

Kiekvienais metais Juodaičių pagrindinėje mokykloje vyksta birželio 14 dienos minėjimas. Šiais metais Juodaičių mokyklos bendruomenė prisidėjo prie pilietinės akcijos „RAKTAI iš paliktų namų“.

Mokyklos mokiniai istorijos pamokų metu maketavo, piešė bei karpė šių metų birželio  14 d. akcijos simbolius – raktus. Iškirptus raktus klasių mokiniai klijavo prie savo klasių durų. Tokiu būdu buvo įprasminta daugelio šeimų tragedija, kuomet tremtiniai prarado savo gimtus namus, savo turtą ir nuosavybę.

Vėliau visa Juodaičių pagrindinės mokyklos bendruomenė žiūrėjo filmą „Ledo vaikai“. Po filmo vaikai bei mokytojai dalijosi savo įžvalgomis apie tremtį, tremtinių likimus, vaikų padėtį Sibire.

 

Sveikiname matematikos olimpiados nugalėtojus: Laisvutį Kulikauską, Gytį Bakutį, Viltę Piragytę, Dovilę Puodžiulytę, Ievą Medžiūnaitę, Luką Skridlą, Renaldą Steponavičių, Aurimą Bingelį, Šarūną Ambrutį, Vilių Banį.

Tegul matematika Jums būna vienu iš mėgstamiausių dalykų.

IMG_3009

Sveikiname tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ laimėtojus.

Laisvutį Kulikauską  – II vieta rajone;

Gytį Bakutį – VII vieta rajone;

Alaną Atkačiūną – VIII vieta rajone;

Darių Šikšnį – VIII vieta rajone;

Viltę Piragytę – X vieta rajone;

Tadą Karčiauską – X vieta rajone.

Dėkojame mokytojui Antanui Milkintui už konkurso organizavimą mokykloje.

IMG_3005

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS MOKYKLOJE

Mokykloje surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms. Pratybų metu gaisro židinį imitavo pirmo aukšto koridoriuje paleisti dūmai. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato ir susirinko nurodytoje vietoje.

Mokiniams vyko prevencinė pamoka „Gaisro žala“. Pamoką vedė žmogaus saugos mokytojas Zigmantas Bunikis ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius Artūras Ševelys.

Tikimasi, kad pratybos atnešė naudos dar kartą primindamos visiems civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.

sveikiname 2018-06 (1)

“LINKSMUČIŲ” STOVYKLA

Birželio 04–08 dienomis pradinių klasių mokinius į mokyklą sukvietė dieninė stovykla „Linksmučiai“, kuri finansuojama Jurbarko rajono savivaldybės. Vaikus pasitiko mokytojos Raimonda Andrikienė ir Sandra Paulauskienė. Vaikai  susipažino su stovyklos taisyklėmis, žaidė susipažinimo ir judriuosius žaidimus, vyko diskoteka. Kiekvieną dieną laukė kažkas nauja:  lipdė iš molio pelėdas – knygos ir išminties simbolius, gamino drugelius, kurie papuošė mokyklos pirmo aukšto fojė. Aplankė  Juodaičių bendruomenės biblioteką, pasisvečiavo Juodaičių seniūnijoje, susitiko su mokyklos šaulių vadovu mokytoju A. Bautroniu. Daug gerų įspūdžių patyrė nuvykę į Kauną į smalsių vaikų miestą „CURIOCITY“. Penktadienį „Linksmučiai“ išėjo artimiau susipažinti su mokyklos kiemu, jame augančiais medžiais ir kitais smulkiais augalais. Vaikščiodami lauke vaikai rinko jiems įdomius augalus, iš kurių grįžę į klases, dirbdami grupėse, kūrė savo „svajonių pievą“, susipažino su mikroskopu, po pietų vaikai gamino aitvarus, kaip vaikystės, laisvės ir atostogų simbolį. Po to, susirinkę į bendrą ratą stovyklos aptarimui, žiūrėjo stovyklos veiklos nuotraukas, pasidalino įspūdžiais apie kartu praleistą laiką. Mokyklos direktorė visiems „Linksmučiams“ įteikė padėkas ir  po porciją ledų, o mokytojos po saldžią gėlytę.  Visi džiaugėsi kartu praleistu laiku ir iškeliavo atostogauti.

DALYKŲ – AMATŲ DIENA

Birželio 8 dieną mokykloje vyko dalykų – amatų diena. 5–10 klasių mokiniai iš anksto rinkosi, kokio dalyko veikloje jie nori dalyvauti. Buvo sudarytos anglų kalbos, geografijos, istorijos ir muzikos  darbo grupės.

Pasirinkę anglų kalbą mokiniai plėtė žinias apie Angliją žiūrėdami filmus „Anglija“, „Londonas“, „Pietinė Anglijos pakrantė“. Dėliojo dėlionę „Didžioji Britanija“. Šiai grupei vadovavo anglų k. mokytoja A. Masaitienė.

Geografijos grupė kartu su geografijos mokytoju Z. Bunikiu pažiūrėję filmą „Turistinės technikos ir gelbėjimo varžybos“, pasimokę, kaip tinkamai statyti palapinę, iškeliavo į artimiausią mišką, kur mokėsi išgyventi gamtoje: kūrė švedišką laužą, virė arbatą, mokėsi įveikti vandens kliūtis, pasidaryti neštuvus, skirtus nešti sužeistam žmogui.

Istorikai kartu su mokytoju A. Bautroniu išėjo į Juodaičių gyvenvietę vykdyti gyventojų apklausą. Juodaitiškiai atsakinėjo į klausimus apie šimtmečio žmones, jiems reikšmingiausias valstybines šventes.

Muzikos darbo grupės nariai vadovaujami mokytojos D. Aleksienės mokėsi groti puodeliais, žiūrėjo filmą.

Grįžę iš veiklų, mokiniai susirinko piknikui mokyklos kieme, o vėliau, jau užkandę, pasakojo apie savo naujas patirtis.

Penktadienis buvo įdomus!

SPORTAS – IR GEROS EMOCIJOS, IR SVEIKATA

Kiekvienas  žmogus žino, kad sportas, fizinis aktyvumas turi didelę reikšmę žmogaus sveikatai, tik ne visiems užtenka noro sportuoti.

Juodaičių pagrindinėje mokykloje vyko sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena. Mokykla įgyvendina projektą ,,Sveikatos vaivorykštė“, kurį finansuoja Jurbarko savivaldybė, todėl į renginį pasikviesti Vertimų aktyvaus laisvalaikio praleidimo stovyklą „Atgaiva“ su savo programa. Svečiai atsivežė neįprastą pačių  pagamintą sportinį inventorių. Mokiniai ypač aktyviai dalyvavo „Milžinų stalo futbolo“ varžybose. Už puikiai, naudingai ir įdomiai praleistą laiką dėkojame  Vertimų aktyvaus laisvalaikio praleidimo stovyklos „Atgaiva“ darbuotojams.